Konsep Fujisawa SST di Iskandar Malaysia

PANASONIC Malaysia Sdn Bhd sedang berbincang dengan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) serta tiga pemaju hartanah terkemuka tempatan bagi memajukan sebuah bandar pintar di Iskandar Malaysia berdasarkan konsep perbandaran pintar termaju di Jepun, Fujisawa Sustainable Smart Town (Fujisawa SST).

Nota: