KL-Jakarta bentuk badan khas pertingkat pertukaran maklumat, informasi perisikan

KUALA LUMPUR: Malaysia dan Indonesia hari ini meningkatkan usaha pertukaran maklumat dan informasi perisikan melalui pembentukan sebuah badan khas.

Nota: