K’jaan cadang potongan cukai bulanan sebagai cukai muktamad

BAJET 2014 Kerajaan mengemukakan cadangan supaya pembayar cukai, yang mempunyai pendapatan pengajian dan membuat potongan cukai bulanan (PCB), tidak perlu mengemukakan borang nyata cukai pendapatan sekiranya berpuas hati bahawa PCB adalah dianggap cukai muktamad.

Nota: