K’jaan batal khidmat PBT bagi kawasan parlimen bukan BN

Arahan itu meliputi semua projek BP 1 merujuk kepada projek infrastruktur berskala kecil di peringkat majlis tempatan.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: