Kitar Semula Sisa Buangan

Kitar semula - Secara mudahnya kitar semula membawa maksud memungut dan mengasingkan sisa buangan pepejal untuk diproses menjadi produk yang sama atau barangan lain. Ianya bernilai kerana dapat

Nota: