Keuntungan sebelum cukai Tan Chong bagi TK13 meningkat

KUALA LUMPUR: Keuntungan sebelum cukai Tan Chong Motor Holdings Bhd bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 (TK13) meningkat kepada RM360.12 juta berbanding RM225.35 juta tahun lalu.

Nota: