Ketahui Wujudnya Unsur Syirik Ketika Berdoa Yang Tidak Kita Sedari

Semua orang diberikan ruang dan peluang yang sama untuk berdoa terus kepada Allah SWT tanpa mendiskriminasikan hamba-Nya mengikut bangsa, warna kulit, pangkat, jawatan dan harta.

ALLAH berpesan kepada Baginda SAW: “Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): sesungguhnya Aku (ALLAH) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku….

Nota: