‘Kerugian tidak disebut dalam penyata kewangan’

PUTRAJAYA: Pihak atasan Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan arahan supaya kerugian urus niaga mata wang asing yang dialami pada 1993 tidak dinyatakan dalam penyata kewangan tahunan.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: