Kerajaan dalam proses laksana Sistem Perakaunan Akruan: Ahmad Maslan

PUTRAJAYA: Kerajaan kini dalam proses melaksanakan Sistem Perakaunan Akruan (SPA) yang membolehkan urus niaga diiktiraf dan direkod dalam penyata bagi tahun kewangan yang sama.

Nota: