dherba

Kerajaan akan laksana permohonan pengambilan pekerja asing secara online

Kerajaan berhasrat melaksanakan permohonan pengambilan pekerja asing secara dalam talian bagi memudahkan majikan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke Pusat Kelulusan Setempat
(OSC), Kementerian Dalam Negeri (KDN).

Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr Wan Junaidi Jaafar berkata bagaimanapun perkara itu masih dalam peringkat kajian……

Kerajaan akan laksana permohonan pengambilan pekerja asing secara online

Kerajaan berhasrat melaksanakan permohonan pengambilan pekerja asing secara dalam talian bagi memudahkan majikan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke Pusat Kelulusan Setempat
(OSC), Kementerian Dalam Negeri (KDN).

Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr Wan Junaidi Jaafar berkata bagaimanapun perkara itu masih dalam peringkat kajian……