Kementerian Kesihatan rangka polisi kawal diabetes: Subramaniam

PUTRAJAYA: Kementerian Kesihatan akan menerbitkan ringkasan polisi yang antara lain menggariskan isu terkini, cabaran, peluang penambahbaikan dan tindakan yang diambil untuk memperkukuh program kawalan diabetes di Malaysia.

Nota: