Kelapa sebagai komoditi, penanam bakal terima lebih insentif

HULU TERENGGANU – Pengisytiharan kelapa sebagai tanaman komoditi bukan sahaja mampu meningkatkan pengeluarannya malah memberi manfaat besar kepada pengusaha tananam tersebut di negara ini.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: