KDN, KPT bekerjasama kekang penularan pengaruh Daish di IPT

Pihaknya sentiasa bekerjasama dengan kementerian dan agensi lain terutama dalam perkara membabitkan hal keselamatan negara.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: