Kaedah Sesaran Air (Water Displacement Method)

Kaedah Sesaran air adalah satu kaedah yang digunakan bagi menyukat isipadu bagi sesuatu objek. Sama ada objek tersebut mempunyai bentuk yang sekata seperti guli, atau pun objek yang tidak mempunyai

Nota: