Johari: 1MDB hanya boleh digulung selepas semua hutang dibayar

Ia tidak digulung tapi dalam ‘run-off operation’ dan tidak menjalankan perniagaan baru, katanya.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: