Injunksi mahkamah pada Selangor manfaat buat semenanjung

Ia membuktikan inisiatif kerajaan Selangor mempertahankan hak rakyat menghasilkan kejayaan.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: