IGP: Haramkan gerakan Millah Abraham

Syor itu sudah dimaklumkan kepada JHEAINS dan dirujuk kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk tindakan lanjut.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: