Hampir RM20 bilion dihantar keluar oleh pekerja pada 2012

KUALA LUMPUR: Sebanyak RM19.75 bilion dihantar keluar negara oleh pekerja asing melalui saluran kiriman wang yang sah pada 2012.

Nota: