Haiwan korban disaran diperiksa dahulu pastikan bebas penyakit

Individu yang hendak menyembelih haiwan ternakan sebaiknya mendapatkan permit dari Jabatan Veterinar untuk memastikan kesihatan haiwan ternakan tersebut dalam keadaan baik.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: