GST dengan syarat mekanisme tak beban rakyat

ULASAN Kita seharusnya bersama-sama meneliti dasar ini untuk memastikan kadar tarif 6 peratus ini kekal dan tidak meningkat dari semasa ke semasa.

Nota: