Gesaan selaras harga padi bantu petani Kedah

Menurut perwakilan, Kedah Datuk Othman Aziz, harga yang tidak selaras itu menyebabkan pendapatan perkapita keluarga penanam padi di Kedah jauh lebih rendah dari purata seluruh negara.

Nota: