Geran untuk PBT tahun ini lebih RM300 juta

MELAKA: Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan memperuntukkan geran tahunan berjumlah RM302.2 juta tahun ini untuk disalurkan kepada semua pihak berkuasa tempatan (PBT) di seluruh negara.

Nota: