Gambar : Operasi Mencari dan Menyelamat Mangsa Hilang Di Gunung Stong !

Tag :Gambar Operasi Mencari dan Menyelamat Mangsa Hilang Di Gunung Stong 29/12/2013 pada jam 0015, JPAM Daerah Kuala Krai dengan Kekuatan 1x Pegawai 5x ALLP dan 1x Rodeo Bergerak ke taman

Nota: