Felda akan jual hotelnya di London – Shahrir

Pengerusi FELDA berkata aset tersebut tidak memberi pulangan banyak selain tidak mempunyai ‘nilai sentimental’.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: