Evolusi era cetak ke digital

AKHBAR bahasa Melayu terulung, Berita Harian memulakan edisi pertamanya pada 1 Julai 1957 menggunakan kandungan yang diterjemah daripada akhbar Straits Times.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: