E-Kad gagal kerana majikan degil, kata KP Imigresen

Jabatan Imigresen tidak akan melanjutkan tempoh pendaftaran itu dan akan melaksanakan gerak gempur besar-besaran.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: