Dilarang Boros Kerana Membazir Itu Amalan Syaitan

"Hai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika tiap-tiap sembayang. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah S.W.t. tidak mengasihi orang-orang berlebih-lebihan

Nota: