Dasar Penswastaan, Apa yang Rakyat Dapat

Menjadikan air dan tenaga elektrik di Malaysia sebagai satu bentuk perniagaan mungkin adalah satu kesilapan besar. Lihat pada penswastaan air sebagai contoh. Rasional meletakkan perkhidmatan ini

Nota: