DAP sahut cabaran Rizal, mahu butiran lawatan Rosmah

Lau bekalkan salinan jawapan bertulis sidang Dewan pertama tahun 2015 berkenaan dengan kos lawatan dan ekspedisi InvestSelangor.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

Nota: