Buku Ahmad Wahid, penderaan di penjara diharam KDN

Ada unsur bercanggah dengan ajaran Islam serta fakta tak benar mengenai institusi keselamatan.

| Berita penuh | Berita lain


Widget not in any sidebars

Nota: