Bonus Dividen Tabung Haji 2014 8% (Bonus Tahunan + Bonus Haji)

BOLEH SEMAK MULAI 3 FEBRUARI 2014 Tabung Haji (TH) memberi minimum bonus 6% kepada semua pendepositnya manakala mereka yang belum mengerjakan haji bakal menikmati tambahan bonus 2% menjadikan

Nota: