Bajet 2014: Perteguh ketahanan ekonomi negara

KUALA LUMPUR: Datuk Seri Najib Razak hari ini membentangkan Bajet 2014 berjumlah RM264.2 bilion dalam memastikan pertumbuhan ekonomi negara terus berkembang kukuh, mengurangkan defisit fiskal, memakmurkan negara dan mensejahtera rakyat dalam proses Malaysia menuju status negara maju berpendapatan tinggi.

Nota: