BAJET 2014: Pembayar cukai tidak perlu kemuka borang nyata cukai pendapatan mulai 2014 – Najib

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak berkata mulai taksiran 2014, pembayar cukai tidak perlu mengemukakan borang nyata cukai pendapatan sekiranya berpuas hati bahawa Pemotongan Cukai Berjadual dianggap cukai muktamad.

Nota: