Bajet 2014: Pembangunan luar bandar akan terus diberi perhatian

KUALA LUMPUR: Kerajaan akan terus memberi tumpuan membangunkan kawasan luar bandar bagi memastikan tiada golongan terpinggir daripada pembangunan arus perdana.

Nota: