Bajet 2014: Kurangkan pembaziran, perbelanjaan produktif dapat kukuhkan kewangan sektor awam

KUALA LUMPUR: Usaha bersepadu kerajaan untuk mengurangkan pembaziran, menggalakkan perbelanjaan yang produktif dan meningkatkan prestasi hasil akan membantu memperkukuh kewangan sektor awam.

Nota: