Bajet 2014: Keperluan mempertingkatkan penyertaan wanita dalam ekonomi

KUALA LUMPUR: Peranan wanita yang semakin penting dalam ekonomi menjurus kepada keperluan untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam tenaga kerja dan aktiviti ekonomi bagi membolehkan pencapaian ekonomi dan sosial yang mampan serta beroperasi pada tahap tinggi.

Nota: