Attack on Titan

Anime ni mengenai kehidupan manusia yang sentiasa dibelengu ketakutan kerana kehadiran gergasi di sekeliling mereka. Dalam anime ni, golongan manusia terpaksa hidup dalam sebuah kota yang mempunyai

Nota: