Amanz.my: Maklumat komputer, tablet, telefon pintar & aplikasi

Jika anda biasa mencari maklumat terkini mengenai komputer, tablet, telefon pintar dan aplikasi, Amanz.my adalah satu daripada sumber bahasa Melayu yang boleh diyakini.

Jika akan tidak biasa dengan laman ini, anda boleh mula melayarinya di sini sekarang.

Laman ini memberi tumpuan kepada kandungan mengenai perkembangan teknologi maklumat dalam dan luar negara.amanz, komputer, tablet, aplikasi, telefon

Ia juga menyiarkan reviu gajet yang dikeluarkan di pasaran dari semasa ke semasa.

Laman web ini bersifat responsif bagi membolehkannya dipapar dan dibaca pada apa juga saiz skrin sama ada komputer, tablet atau telefon pintar.

Selain sedikit sebanyak kelemahan penggunaan bahasa Melayu, secara umum Amanz.my amat bermanfaat untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai komputer, tablet, telefon pintar dan aplikasi. ¬†–¬†inimajalah.com

Nota: