AirAsia catat penyusutan keuntungan sebelum cukai bagi 2013

KUALA LUMPUR: Syarikat penerbangan kos rendah, AirAsia Bhd, mencatatkan keuntungan sebelum cukai yang ketara lebih rendah berjumlah RM363.182 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 daripada RM962.557 juta yang dicatatkan pada 2012.

Nota: