Agihan pendapatan ASB 7.7 sen seunit

KUALA LUMPUR: Amanah Saham Nasional Berhad, mengumumkan agihan pendapatan sebanyak 7.70 sen seunit dan bonus 1.00 sen seunit bagi Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013.

Nota: