Agih 55,000 kit ujian denggi

Kuala Lumur: Peruntukan RM30 juta dalam Bajet 2015 untuk pengagihan 55,000 kit ujian denggi kepada semua klinik swasta merupakan langkah yang mampu mengurangkan kebergantungan kepada makmal-makmal swasta dan kerajaan untuk melakukan diagnosis darah awal demam denggi.

Nota: