6 Lebuh Raya Paling Bahaya Di Malaysia

Lebuh Raya Utara Selatan Lebuh Raya Paling Bahaya Di Malaysia Pada tahun 2010, terdapat 6,872 kemalangan maut yang berlaku di Malaysia. Reka bentuk lebuh raya yang tidak sesuai dan dianggap bahaya

Nota: