Teknologi membran UTM tembusi pasaran Kuwait

JOHOR BAHRU: Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menerusi Pusat Penyelidikan Teknologi Membran Termaju (AMTEC), mencipta kejayaan apabila produk dan pemindahan teknologi membran gentian untuk rawatan air dihasilkan berhasil menembusi pasaran Kuwait.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

| INImajalah.com

| Komen: