Penjelasan dakwaan hospital desak bayaran

Sebarang ujian dan rawatan kecemasan tidak pernah diberhentikan atau dilewatkan.

| Berita penuh

| Muka terdahulu | Berita lain

| INImajalah.com

| Komen: