KUALA LUMPUR: Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia (MARGMA) berharap Bajet 2014 akan memasukkan elaun pelaburan semula bagi peserta industri dalam sektor sarung tangan getah huluan dan hiliran.