Tony Pua berkata, PAC – yang dianggotainya – harus merestui laporan itu terlebih dahulu, kerana diselesaikan oleh anggota sebelum ini yang sudah tamat perkhidmatan.