Johor Bahru: Kerajaan buat pertama kali memberi peluang kepada kontraktor India mengambil bahagian dalam projek pembinaan bangunan baru dan blok tambahan bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil seluruh negara.