Agen harta tanah mewah Savills and Knight Frank didakwa hanya menilainya sekitar 80 (RM408 juta) sahaja beberapa tahun lalu, berbanding pembelian 97.9 juta (RM495 juta).